Yhteisöllisyydestä puhutaan arvona paljon.

Mutta mitä se nykyaikana käytännössä merkitsee? Ja ennen kaikkea miten sitä rakennetaan?

Kirjassa kokeneet yhteisökouluttaja ja opettaja vastaavat osaltaan näihin kysymyksin. Merkittävänä aineistona kirjassa on oppilaiden omia näkökulmia yhdessä toimimisen eduista. Kirjaa varten tehtiin laaja haastettelu yhteisöllisen oppimisen kokemuksen omaavien oppilaiden joukossa.

Uuteen yhteisöllisyyteen kasvattaminen/kasvaminen on aikamme suurin kasvatushaaste niin vanhemmille kuin ammattikasvattajille.


Katso myös Rauno Haapaniemen blogi:   http://kasvatusyhteisot.blogspot.com/    
     
                                                                                                                                     Yhteisöllinen pedagogia