Miksi työpaikat eivät toimi siten kuin kaikki toivovat?
 
Yleensä ihmisillä on hyvin samankaltainen käsitys hyvästä työyhteisöstä, siitä miten ihmiset siinä käyttäytyvät ja millainen ilmapiirin tulisi olla. Silti usein toimitaan toisin. ”Vanhan hyvän ajan” yhteisöllisyyttä toivotaan ratkaisuksi moniin työpaikoilla esiintyviin ongelmiin.

 Yhteisöllisyys on kuitenkin rakennettava nyt uudelta pohjalta, vastaamaan tämän päivän arvoja ja yhteiskunnallisia rakenteita. Kirja tarjoaa työkaluja erityisesti kasvatusalan henkilöstölle. Työpaikan ryhmien ja niiden dynamiikkaan liittyvien kysymysten tunnistaminen helpottaa työyhteisön tietoista rakentamista. Uusi yhteisöllisyys on jokaisen työntekijän vastuulla; kaikkien on otettava siinä aktiivinen rakentajan rooli.

Kirjoittaja, psykologi Liisa Rainalla (ent. Kiesiläinen) on pitkä kokemus yhteisökouluttajana ja työnohjaajana. Hän on kirjoittanut aiheesta useita teoksia.