Suosittu perusteos kasvatusalan työntekijöille.

Kasvatusyhteisössä työskenteleminen asettaa aivan omat vatimukset työntekijöiden vuorovaikutustaidoille.
Kasvattajat mallintavat omalla toiminnallaan päivittäin vuorovaikutuksen hyvää hallintaa, halusivat tai eivät.
Kirjassa selvitetään  ammatillisen vuorovaikutuksen käsite ja valotetaan kuinka nitä voidaan kehittää yhdessä ja yksilöinä koko työyhteisön hyväksi.


 
                        Vuorovaikutusvastuu